Wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności mogą być składane za pośrednictwem poczty
logo
czytaj E-gazety prasa online


Orzekanie o niepełnosprawności w czasie epidemii

2020-04-24

fot. pixabay.com

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku, ze względu na epidemię koronawirusa, prowadzi swoje działania bez bezpośredniej obsługi interesantów. Wnioski o wydanie orzeczenia można przesyłać pocztą lub wrzucać do skrzynki przy ul. L. Waryńskiego 32A.

Na podstawie ogólnopolskich przepisów Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku (MZON) wprowadził do odwołania ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów. Zaplanowane posiedzenia składów orzekających odbywają się w terminach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia. Rozstrzygnięcie zostaje podjęte przez skład orzekający na podstawie akt sprawy (w tzw. trybie zaocznym).

Wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej, mogą być składane za pośrednictwem poczty lub wrzucone do skrzynki w budynku zespołu (ul. L. Waryńskiego 32A).

W istotnych sprawach możliwy jest kontakt telefoniczny:
 ☎ sekretariat: 85 879 7369,
 ☎ legitymacje: 85 879 7365,
 ☎ karty parkingowe: 85 879 7370/7365,
 ☎ odwołania: 85 879 7361,
 ☎ przewodnicząca MZON: 85 869 6682, 506 692 120,
 ☎ zawiadomienia, terminy komisji: 85 869 6383, 85 879 7364.

Przypominamy, że posiadane orzeczenia o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy orzeczeń, których ważność upłynęła po 8 marca 2020 r.).

Więcej informacji znajduje się na stronie www.bialystok.pl w zakładce "Osoby niepełnosprawne/Orzecznictwo o niepełnosprawności".

Tekst: Kamila Bogacewicz/ UM Białystok

baner