logo
czytaj E-gazety prasa online


Nabór do służby w Straży Granicznej wciąż prowadzony

2019-04-12

Dwukrotnie w ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prezentowali formację i zachęcali do podjęcia służby w Straży Granicznej. Okazją do tego były targi pracy zorganizowane w Białymstoku i Suwałkach.

W dwudniowych Podlaskich Targach Pracy w Białymstoku udział wzięło wielu wystawców. Stoisko Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej cieszyło się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających tegoroczne targi. Funkcjonariusze prezentowali formację i przybliżyli specyfikę służby w Straży Granicznej odpowiadając na liczne pytania dotyczące sposobu rekrutacji i wymogów, jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o przyjęcie do służby. Podobnie było w Suwałkach, gdzie w Targach Pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach studenci, młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych oraz mieszkańcy regionu mogli porozmawiać i zapoznać się z ofertą Straży Granicznej.

Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Jednak w niektórych przypadkach szansę na przyjęcie mają także osoby starsze, posiadające kwalifikacje lub umiejętności szczególnie przydatne w Straży Granicznej.

Kandydat musi przejść dwuetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Pierwszy etap to formalności związane ze złożeniem dokumentów, zaświadczeń i ich weryfikacją. Później odbywa się wstępna rozmowa kwalifikacyjna, badania psychologiczne i badanie psychofizjologiczne.

Drugi etap obejmuje egzamin w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, składający się z testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej. Na końcu przeprowadzona jest rozmowa kwalifikacyjna i badania lekarskie określające zdolność kandydata do służby.

Po przyjęciu do służby, nowy funkcjonariusz SG jest kierowany na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe w jednym z ośrodków szkoleń Straży Granicznej, a potem miesięczną praktykę w macierzystej jednostce. Na koniec odbywa się 3,5 miesięczne szkolenie podoficerskie. Kursant ma zapewnione wyżywienie, pobyt w jednym z ośrodków szkolenia oraz podstawowe wynagrodzenie w wysokości 2400 złotych netto. Po ukończeniu szkolenia uposażenie wzrasta do około 3250 złotych netto.

Szanse na przyjęcie w szeregi funkcjonariuszy ma każdy, kto pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną. W tym roku w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej planowane jest przyjęcie 50 nowych funkcjonariuszy. Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się na naszej stronie internetowej.

Tekst i fotografie Podlaski Oddział Straży Granicznej