Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby
logo
czytaj E-gazety prasa online


Za okres kwarantanny też przysługują świadczenia chorobowe

2020-03-10

fot. ZUS

Jeśli osoba została poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do otrzymania świadczeń z tytułu choroby. Podstawą by otrzymać wypłatę jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego. Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dotyczy to sytuacji, gdy okaże się, że jest ona zakażona, chora albo podejrzana o zakażenie na chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek lub do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji. Ponadto jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny niezbędne jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, to ubezpieczony może ubiegać się o świadczenie z tytułu choroby.

- Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza. W przypadku gdy ubezpieczony dobrowolnie powstrzyma się od pracy i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby. – dodaje rzeczniczka.

Zasiłek opiekuńczy
Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka.
- Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki. – wyjaśnia Krupicka.
Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje także, gdyż zachodzi konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek
Jeżeli w naszej okolicy nastąpi zamknięcie przedszkola, żłobka, szkoły bądź innych placówek edukacyjna, a będzie to wynikiem zwalczania wirusa i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi - wywołanej tym wirusem - to dla rodzica przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Nie wlicza się on do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, a przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa. To specjalne rozwiązanie jest efektem zapisów ustawy w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner