Karty parkingowe osób niepełnosprawnych w trakcie epidemii koronawirusa są automatycznie przedłużane.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej

2020-04-21

fot. pixabay.com

Karty parkingowe osób niepełnosprawnych w trakcie epidemii koronawirusa są automatycznie przedłużane. Warto zapoznać się z wytycznymi.

Informujemy, że na podstawie ogólnopolskich przepisów posiadane karty parkingowe wydane dla osób niepełnosprawnych zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy orzeczeń, których ważność upłynęła po 8 marca 2020 r.). Z kolei wydane dla placówek – zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Przypominamy, że Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku (MZON) wprowadził do odwołania ograniczenia w wykonywaniu zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, polegające na działalności w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Zaplanowane posiedzenia składów orzekających odbywają się w terminach wskazanych w zawiadomieniach, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia. Rozstrzygnięcie zostaje podjęte przez skład orzekający na podstawie akt sprawy (w tzw. trybie zaocznym).

Wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej mogą być składane za pośrednictwem poczty lub wrzucone do skrzynki w budynku zespołu (ul. L. Waryńskiego 32A).

W istotnych sprawach możliwy jest kontakt telefoniczny:
 • sekretariat: 85 879 7369,
 • legitymacje: 85 879 7365,
 • karty parkingowe: 85 879 7370/7365,
 • odwołania: 85 879 7361,
 • przewodnicząca MZON: 85 869 6682, 506 692 120,
 • zawiadomienia, terminy komisji: 85 869 6383, 85 879 7364.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.bialystok.pl w zakładce “Osoby niepełnosprawne/Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej”.

Tekst: Kamila Bogacewicz/ UM Białystok

baner