logo
czytaj E-gazety prasa online


Od grudnia emeryci i renciści
mogą zarobić więcej

2019-11-19

Fot. ZUS

Emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, a dorabiają do wypłacanych przez ZUS świadczeń, muszą być czujni i kontrolować czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłacanych emerytur i rent. Od 1 grudnia 2019 roku limity znów zmieniają się ale tym razem będą wyższe niż od września.

Emeryci w wieku 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie martwić się rozliczeniami z ZUS. To największa, bo aż 90 proc. grupa pracujących. Najmniej liczną, stanowią świadczeniobiorcy, którzy mają 50 lat i mniej oraz w przedziale wiekowym 51-54 lata. To właśnie ich dotyczą wspomniane limity i chcąc pobierać świadczenie w całości muszą pilnować zmian co 3 miesiące.

- Wysokość pobieranej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zostanie zwieszone w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku kwota przychodu jaki możemy osiągnąć wzrasta i w zależności od tego czy nie przekraczaliśmy pierwszego czy też drugiego progu limitu możemy zarobić więcej o ok 60 lub 120zł - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy emeryturę lub rentę
Świadczenie ulega zmniejszeniu w przypadku osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej ulega zawieszeniu.

Ile może dorobić emeryt lub rencista w 2019 roku
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019r. wynosi 3452,20zł - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie świadczeń. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał br. wynosi 6411,10zł - przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie ich wypłaty.

- Osoby, które pracują i osiągają przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia będą miały zmniejszone świadczenie o taką sama kwotę, która obowiązuje od 1 marca 2019r. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 599,04zł. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostaną zmniejszone o 449,31zł, zaś renta rodzinna do której uprawniona jest jedna osoba o kwotę 509,22zł. Nieco inaczej wyglądają potracenia przy rentach socjalnych. Tu przekroczenie przychodu w kwocie 3452,20zł spowoduje zawieszone, a nie zmniejszone świadczenia.- dodaje Krupicka.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego