logo
czytaj E-gazety prasa online


Prawie 600 tys. elektronicznych zwolnień
przez rok

2019-12-16

Fot. ZUS

566.571 e-ZLA od 1 grudnia 2018 roku do końca listopa­da 2019 wystawili lekarze w województwie podlaskim. W całej Polsce to ponad 25 mln. Ta usługa to ułatwienie dla wszystkich.

Od 1 grudnia 2018 roku zgłaszanie niezdolności do pracy on-line stało się obowiązkowe. Po tym dniu lekarz tylko w szczególnych przypadkach może wystawiać papierowe zwolnienia na wcześniej przygotowanych wydruk z systemu. Taka sytuacja może mieć miejsce w razie braku prądu lub internetu albo podczas nieprzewidzianych domowych wizyt, gdy nie będzie miał przy sobie żadnego urządzenia mobilnego. Później, ma trzy dni na wprowa­dzenie tego dokumentu do systemu komputerowego.

99,99 proc. zwolnień lekarskich jest wystawianych wyłącznie w formie elektronicznej. – Po roku już nikt nie narzeka, że sprawia to komuś kłopot. Wręcz przeciwnie, gdy lekarze zaakceptowali to rozwiązanie, pozostałych grup którymi są pracodawcy i pacjenci nie było trzeba już przekonywać. – informuje Katarzyna Krupic regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Taka forma wystawiania dokumentu potwierdzającego czasową niezdolność do pracy daje bardzo wiele możliwości. Ubezpieczeni, pracodawcy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych natychmiast mają dostęp do danych o zwolnieniu lekarskim. To daje zupełnie nowe możliwości przy analizowaniu między innymi kosztów i przyczyn absencji.

Lekarz nie wydaje pacjentowi papierowego druku. Przekazuje zaświadczenie lekarskie po jego podpisaniu do ZUS. ZUS z kolei udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na Platformie Usług Elektroni­cznych ZUS. Informacja ta trafia także do ubezpieczonego pacjenta, który posiada profil na platformie PUE ZUS.

Lekarz może upoważnić asystenta medycznego do wystawania e-zwolnień w swoim imieniu. Asystent wykonuje jednak tylko w imieniu lekarza techniczne czynności w systemie. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal decyduje lekarz.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego