logo
czytaj E-gazety prasa online


Prawo jazdy bez adresu

2019-03-05

Od 4 marca 2019 r. w dokumencie prawa jazdy nie jest już umieszczany adres zamieszkania posiadacza.

Fot. UM Białystok

Dzięki temu nie trzeba będzie wymieniać tego dokumentu w przypadku zmiany adresu zamieszkania lub administracyjnej zmiany nazwy ulicy.

Prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie nowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

Źródło: UM Białystok