APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dzień Drzwi Otwartych
w Białostockim Centrum Onkologii

2020-02-03

4 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Rakiem. W odpowiedzi na apel Polskiej Unii Onkologii Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie po raz kolejny szeroko otworzyło drzwi dla mieszkańców miasta i województwa podlaskiego.

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej. W naszym kraju pomimo poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 15-20 lat (z 30% do 48% przeżyć wieloletnich) nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej.

Przed całym światem stoją wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku. Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną, finansowaną stosownie do potrzeb realizację Narodowej Strategii Onkologicznej planowaną do realizacji w latach 2020-2030 – – mówi dr Dorota Kazberuk, radioterapeuta, p.o. z-cy dyrektora BCO ds. lecznictwa i dodaje - obecnie prowadzony jest pilotaż zasad funkcjonowania i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej między innymi w naszym województwie ośrodkiem koordynującym jest Białostockie Centrum Onkologii, z zamiarem wdrożenia takiej sieci na terenie całego kraju we wszystkich – spełniających określone kryteria merytoryczne i jakościowe – regionalnych centrach onkologii i ośrodkach akademickich, ściśle współpracujących z ośrodkami satelitarnymi niższych stopni referencyjności.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną w województwie podlaskim wielospecjalistyczną placówką zajmującą się rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. W ubiegłym roku udzielono prawie 95 tys. porad, to wzrost o blisko 10% w porównaniu z rokiem 2018. Wzrosła ilość wykonanych badań mammograficznych ok. 8tys. 700 w 2019 roku – wzrost o 20% w stosunku do roku 2018.

O blisko 15% zwiększyła się ilość wykonanych badań tomografii komputerowej (2019r. – 11.100 badań; 2018r. – 9.700 badań) i o 17% rezonansu magnetycznego (2019r. – 3.600 badań; 2018r. – 3.100 badań). Na badania kolonoskopowe zgłosiło się ponad 2,5tys. osób – to wzrost o prawie 11% w porównaniu z rokiem 2018 (*dodatkowo 1000 badań wykonanych w ramach projektu unijnego profilaktyki raka jelita grubego). Odnotowaliśmy także wzrost o 25% liczby przyjętych pacjentów celem podania chemioterapii na Oddziale Onkologii Klinicznej (2019r. – 2.500 pacjentów; 2018r. – 2.020 pacjentów), a także wzrost o blisko 6% w Pododdziale Chemioterapii Dziennej (2019r. – 16.200 pacjentów; 2018r. – 15.300 pacjentów).

Nasze Centrum stale się rozwija i inwestuje w nowoczesny sprzęt, który usprawnia pracę personelu, dając większe możliwości diagnostyczno-lecznicze, a tym samym podnosząc komfort pacjentów województwa podlaskiego, jak i sąsiadujących województw – zaznacza Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO - codziennie powinniśmy głośno mówić o profilaktyce i zachęcać wszystkich do regularnych badań w trosce o zdrowie swoje i swoich bliskich. Pamiętajmy, że rak to nie wyrok, a wcześnie wykryty daje nam duże szanse na pełne wyleczenie. BCO realizując projekty unijne profilaktyki raka piersi i raka jelita grubego oferuje badania mammograficzne i kolonoskopowe oraz podejmuje szereg działań informacyjno-edukacyjnych na rzecz Podlasian.

Podczas Dnia Drzwi Otwartych w BCO, blisko 60 kobiet skorzystało z bezpłatnej mammografii i badania USG piersi. Dostępne były badania znamion dermatoskopem oraz konsultacje urologiczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się testy HbA1c Anty-HCV, wykrywające zapalenie wątroby typu C oraz dmuchana instalacja jelita EuropaColon Polska prezentująca zmiany chorobowe. W ramach projektu unijnego realizowanego przez Centrum „Wiedza podstawą działania. Szkolenia i edukacja warunkiem skuteczności programu profilaktyki raka piersi” wszystkie zainteresowane panie wzięły udział w szkoleniu z samobadania piersi. Były także prelekcje wygłoszone przez pracownice BCO, które zachęcały zebranych do wzięcia udziału w projekcie „Program rehabilitacji osób po chorobie onkologicznej ułatwiający powrót do pracy”.

Każdy mógł porozmawiać z Amazonkami, czy wyrobić kartę EKUZ na stoisku Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Kobiety przeszły metamorfozy, a to dzięki profesjonalnym makijażom z firmą Arbonne. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Podlaskiego przygotowały konkursy wiedzy z nagrodami. Na stoisku informacyjno-edukacyjnym przeprowadzano badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokolyzera.

Tekst i fotografia - Monika Mróz - rzecznik prasowy Białostockiego Centrum Onkologii

baner