Wszyscy seniorzy, którzy ukończą 100 lat w marcu tego roku dostana z ZUS już ponad 4 tys.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Więcej pieniędzy dla 100-latków
od marca 2020r

2020-02-24

fot. ZUS

83 osoby z województwa podlaskiego pobiera świadczenie honorowe z ZUS. Przyznawane jest ono seniorom, którzy ukończyli 100 lat. Najstarsza wiekowa pani w naszym województwie ma 108 lat i mieszka w powiecie augustowskim . Od marca dla nowych stulatków świadczenie będzie wyższe i wyniesie 4 294,67zł brutto.

- Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat. Jest dożywotnie i wypłacane co miesiąc wraz z pobieraną emeryturą, rentą lub samodzielnie. Wysokość świadczenia zależy od wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin. Ta kwota zmienia się zawsze wraz z waloryzacją 1 marca każdego roku. Aktualnie kwota bazowa wynosi 4 003,88 zł., a od marca będzie większa i wzrośnie do 4 294,67zł. Raz przyznaną kwotę – stulatkowie dostają, co miesiąc do końca swojego życia. Dla osób, które mają setne urodziny w marcu świadczenie honorowe będzie wypłacane w nowej, wyższej kwocie. Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

W naszym województwie ZUS wypłaca świadczenie honorowe 83 osobom w wieku stu i więcej lat. Najstarsza stulatka z naszego regionu otrzymująca dodatek urodziła się w 1911 r. Świadczenie wypłacane jest przez Oddział ZUS w Białymstoku.

Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo świadczenie honorowe. W ich przypadku Zakład sam załatwia formalności. Pozostałe osoby powinny złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.

Oprócz ZUS wypłaty dla swoich emerytów i rencistów realizują także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i resortowe zakłady emerytalne: MSW i MON.

Wszystkim stulatkom życzymy dużo zdrowia i kolejnych lat.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner