logo
czytaj E-gazety prasa online


Projekt Strategii Cyberbezpieczeństwa – ruszyły konsultacje

2019-08-09

Wydział Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji

Co zrobić, aby Polska była cyberbezpieczna? Określa to przygotowana pod kierownictwem Ministerstwa Cyfryzacji strategia, która właśnie trafiła do konsultacji.

Strategia Cyberbezpieczeństwa to plan działania na kolejne pięć lat. Wskazuje kroki, które zwiększą poziom naszego bezpieczeństwa narodowego w przestrzeni wirtualnej. O co dokładnie chodzi? O minimalizowanie podatności na cyberzagrożenia, zwiększenie ochrony informacji w sektorach publicznym, militarnym i prywatnym, a także o efektywne zwalczanie skutków incydentów w sieci.

Cyberbezpieczeństwo – po pierwsze, drugie i..
Strategia przede wszystkim zakłada rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), ale i m.in. rozbudowę systemu wymiany informacji, czy opracowanie Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa.
Dokument zakłada również zwiększenie potencjału Polski w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa oraz zbudowanie naszej silnej międzynarodowej pozycji w tym zakresie.
- Aktywna współpraca z innymi państwami na poziomie strategiczno-politycznym, operacyjnym i technicznym, przyczyni się do rozwoju naszego cyberbezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym – mówi Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.
Wśród zawartych w strategii propozycji znajdują się także m.in. rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych oraz opracowanie mechanizmów współpracy między sektorem publicznym i prywatnym.

Wiedza i dobre praktyki
Strategia przewiduje również rozwijanie świadomości społecznej w kierunku bezpiecznego korzystania z wirtualnej przestrzeni oraz zwiększenie kompetencji kadr odpowiedzialnych za kwestie cyberbezpieczeństwa.
Strategia zastąpi Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022. Nowy dokument – po konsultacjach - zostanie przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów i obowiązywać będzie przez pięć lat. Koordynatorem wdrażania strategii jest Minister Cyfryzacji.
W ciągu pół roku od przyjęcia dokumentu Minister Cyfryzacji przedstawi Plan Działań na rzecz wdrożenia Strategii Cyberbezpieczeństwa.
Czekamy na opinie i komentarze. Konsultacje publiczne dotyczących projektu Strategii potrwają do 16 sierpnia.

Tekst Wydział Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji