logo
czytaj E-gazety prasa online


Białostockie Centrum Kompetencji

2019-09-25

fot. UM Białystok

W Białymstoku działa Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. To miejsce przy ulicy Ciepłej pomaga dostosować wiedzę i umiejętności uczniów do potrzeb lokalnych firm. Z jego usług, m.in. diagnozy predyspozycji zawodowych, mogą korzystać uczniowie ze szkół średnich.

Miasto Białystok jest liderem projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” finansowanego z Unii Europejskiej. W ramach tego projektu działa innowacyjne w skali kraju Laboratorium Kompetencji, gdzie można m.in. ocenić predyspozycje czy kompetencje zawodowe. To miejsce funkcjonuje w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy ul. Ciepłej 32.

Od września 2019 r. uczniowie szkół średnich z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Laboratorium Kompetencji mogą brać udział w nowatorskiej ocenie czynności zawodowych przy zastosowaniu metody próbki pracy. Wykwalifikowani konsultanci i doradcy zawodowi przeprowadzają diagnozę w oparciu o analizę i ocenę sposobu wykonania odpowiednio przygotowanego zadania. Taka diagnoza pozawala ocenić poziom przygotowania osoby do sprawnego realizowania określonych czynności zawodowych. Z tej oferty mogą skorzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy Białegostoku i okolic, szczególnie osoby młode, które stoją u progu kariery zawodowej czy wyboru ścieżki edukacyjnej. Wystarczy umówić się osobiście lub telefonicznie (783 655 650, 782 655 650, 85 651 8555 wew. 21 i 22) na spotkanie z doradcą.

W Centrum Kompetencji przy ul. Ciepłej trwa jeszcze dostosowanie pomieszczeń do potrzeb poszczególnych pracowni. Obecnie można już korzystać z ośmiu pracowni kompetencji zawodowych, pracowni kompetencji kluczowych oraz częściowo z pracowni multimedialnej. Do uruchomienia pozostały jeszcze: pracownia ergonomii pracy, sala audytoryjno-kinowa wraz z biblioteką multimedialną.

Realizowany przez CKU w Białymstoku wraz z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr, Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Starostwem Powiatowym w Białymstoku projekt to nie tylko laboratorium.

– Jego głównym celem jest koordynacja procesu modernizacji i dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Chodzi o stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy placówkami kształcenia zawodowego, pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi, uczelniami. Dzięki temu na rynku pracy pojawi się więcej młodych osób z umiejętnościami oczekiwanymi przez lokalnych pracodawców– powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W ramach tego projektu prowadzone są m.in. działania wspierające uczniów i nauczycieli szkół zawodowych z terenu BOF obejmujące doradztwo kompetencyjne, szkolenia specjalistyczne, kursy przedsiębiorczości, przygotowujące na studia, zajęcia w laboratoriach, projekty badawczo-rozwojowe. Analizowane są także programy rozwojowe szkół, systemy oceny jakości kształcenia zawodowego, przeprowadzane badania przedsiębiorców, potrzeb czy aspiracji edukacyjnych mieszkańców. W Centrum Kompetencji odbywają się także m.in. warsztaty dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych dotyczące zawodów i przedsiębiorczości.

Wartość całego projektu to ponad 16 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniosło ponad 15,2 mln zł. Zadanie jest realizowane w latach 2017-21.

Źródło: UM Białystok