logo
czytaj E-gazety prasa online


Rośnie liczba emerytów a z nią wysokość emerytur

2019-09-05

fot. ZUS

Przeciętna emerytura, którą otrzymał mieszkaniec województwa podlaskiego w I kwartale 2019 roku wyniosła 2.083zł. To o 400zł więcej niż świadczenia wypłacane w tym samym okresie rencistom niezdolnym do pracy.

W I kwartale ubiegłego roku przeciętna wysokość emerytury w naszym regionie wynosiła 2.022zł. W ciągu roku wzrosła ona o ponad 60zł. Biorąc pod uwagę fakt, że przeciętnie świadczenie w kraju wrosło o średnio 77zł, to niewiele. Niższe emerytury niż w podlaskim pobierają jedynie emeryci na podkarpaciu i w świętokrzyskim. Ale i tam wzrost świadczeń przez rok wyniósł ok 70 zł. Najbogatsi seniorzy zamieszkują na śląsku. Przeciętny emeryt zamieszkający województwo śląskie otrzymuje ok 2 800 zł a jego świadczenia zwiększyło się o prawie 90zł.

Zdecydowanie rekordową zwyżkę kwot emerytur odnotowali mieszkańcy województwa opolskiego. Przeciętnie świadczenie seniora podniesiono o prawie 100zł. Ten region jest też na pierwszym miejscy pod względem ilościowego przyrostu emerytów. Ich liczba w ciągu roku powiększyła się o 5,85 proc. Dużym przyrostem może pochwalić się województwo lubelskie 4,78 proc, a tuż za nim województwo podlaskie 4,67 proc. Przy średnim zwiększeniu liczby nestorów, który w naszym kraju wynosi 3,51 proc najniekorzystniej wypada najbardziej zamożnej części Polski. To właśnie na śląsku przez rok liczba emerytów zwielokrotniła się jedynie o 2,02 proc.

- Województwo śląskie przoduje nie tylko w wysokości wypłacanych dla seniorów świadczeń. Tam również jest największy bo 14,2 procentowy odsetek osób pobierających emeryturę nowosystemową w wysokości niższej niż najniższa. Najmniejszym udziałem tego typu świadczeń może pochwalić się województwo lubuskie (2,2 proc.),opolskie (2,4 proc.), a kolejne to podlaskie -3,1 proc. - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Mimo niezbyt wysokich emerytur, przybywa nam seniorów w województwie podlaskim. A na przestrzeni 10 lat ich liczba ze 122,5 tys. zwiększyła się do 146,7tys. czyli wzrosła o 20 proc. To wynik lepszy o ponad 3 proc. niż dane dotyczące całego kraju.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego